Consiliul de sănătate publică, în acţiune

22 iunie 2017

În discuţie, probleme importante de sănătate

La 22 iunie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional şi-a desfăşurat lucrările Consiliul de Sănătate Publică (CSP) raional, prezidat de dna Raisa Chisiliţa, preşedintele acestui organ de conducere. Au participat membrii Consiliului de Sănătate Publică raional. Printre invitaţi au fost T. Leonteac, şef CS Ţaul, V. Gorin, vicedirector IMSP – SR, A. Zaplitnîi, reprezentantul AT Nord-Est a CNAM, Victoria Cojocari, preşedintele asociaţiei obşteşti „Tinerele femei Cernoleuca”, A. Guţu, preşedintele DASPF Donduşeni, reprezentantul centrului PAS, I. Burduja şi secretarul Consiliului raional L.Beţivu.

Cuvînt la deschidere a şedinţei a avut vicepreşedintele raionului dl Valeriu Casapu, care a propus spre discuţie mai multe chestiuni legate de activitatea CSP. O deosebită atenţie a fost acordată întrebării „Cu privire la deschiderea Centrului de suport al tratamentului pacienţilor cu TBC în condiţii de ambulatoriu”.

Centrul îşi duce activitatea în conlucrare cu asociaţia „Tinerele femei Cernoleuca”.

Rapoarte ample pe întrebarea pusă în discuţie au prezentat dna I. Burduja, medic la centrul PAS, dna S. Drumea, medic ftiziatru IMSP-SR, V. Cojocaru, preşedintele asociaţiei „Tinerele femei Cernoleuca”.

În raportul său dna I. Burduja a comunicat că centrul PAS are funcţia de control TBC. În republică, în acest domeniu de activitate sînt implicate 10 centre comunitare, care activează de mai mult timp şi deja sînt unele rezultate pozitive, a fost implicată şi societatea. Scopul tuturor este ca persoanele bolnave să ajungă la timp la medic, să fie iniţiat tratamentul şi bolnavul să nu-l abandoneze, pacienţii să nu fie pierduţi de sub supraveghere. În domeniul dat activează şi mulţi voluntari. În continuare dna I. Burduja a mulţumit Consiliului raional pentru suportul acordat la deschiderea acestui centru, care este primul din cele 27 centre propuse pentru a fi deschise în republică.

Dna S. Drumea, medic ftiziatru SR Donduşeni a menţionat că problema de bază în domeniu este cea ce ţine de depistarea la timp a pacienţilor, care necesită a fi extinsă prin examinarea mai fregventă a gupurilor de risc, ce va permite stoparea a lanţulul de infectare a populaţiei. Întrebarea în cauză se discută la Consiliul de sănătate de 2 ori pe an.

– Asociaţia obştească „Tinerele femei Cernoleuca”, a relatat dna V. Cojocaru, este pentru colaborare la soluţionarea problemelor parvenite, realizează lecţii de informare a populaţiei. De asemenea, în colaborare cu centrul PAS, au realizat un top-shop la şedinţa Consiliului de sănătate publică din luna mai, unde au fost invitaţi reprezentanţii IMSP-SR; Reprezentant AT Nord-Est a CNAM; Biroul Probaţiune; Primaria Donduşeni; DASPF Donduşeni; CRID(BPR) Donduşeni.

V. Casapu, vicepreşedintele raionului Donduşeni, a atenţionat că este un început bun, care necesită realizare cu succes şi conlucrare.

A doua întrebare pusă în discuţie la şedinţă a avut ca subiect „Evaluarea morbidităţii prin afecţiunile cardiovasculare în raion şi crearea mecanismelor eficiente de conlucrare pentru prevenirea lor, cît şi realizarea programului raional de control şi prevenire a acestor boli pentru anii 2015-2020”

Informaţie a prezentat dl V. Gadîmba, medic cardiolog. Dumnealui a comunicat că factorul social joacă un rol important, în aducerea prejudiciului sănătăţii oamenilor, de asemenea mulţi nu sunt antrenaţi în câmpul muncii, duc un mod de viaţă nesănătos. Migraţia mare a populaţiei la fel este un factor ce duce la stresuri, provocând prejudiciu sănătăţii. Sunt persoane care necesită a fi internate în Spitalul republican, ele însă refuza, fiindcă investigaţiile sunt foarte costisitoare.

T. Leonteac, şef CS Ţaul, a precizat că în teritoriu se duc convorbiri la temă cu lumea, se lucrează la compartimentul dat, doar nu tot timpul medicii sunt auziţi.

La întrebarea următoare cuvânt a avut dna I.Marcoci şefa SAM. Dumneaei i-a informat pe cei prezenţi despre munca pe care o duc în ce priveşte „Conlucrarea serviciului de asistenţă medicală de urgenţă cu instituţiile medicale din raion. Dar cea mai mare parte a timpului oferit, dumneaei a răspuns la întrebări.

V. Casapu a întrebat dacă exisztă cazuri cînd medicii sunt agresaţi de către pacienţi. I.Marcoci a comunicat că aşa fel de cazuri au avut loc, mai ales în s.Tîrnova, dar, de cînd este butonul de alarmă, nu s-au mai produs.

Cu referire la fiecare întrebare din ordinea de zi membrii CSP au luat decizii.