Comisia pentru Situaţii Excepţionale

7 aprilie 2017

La data de 5 aprilie 2017, a avut loc Şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale cu prezenţa membrilor Comisiei:
vicepreşedintelui raionului şi a Comisiei Valeriu Casapu, directorului general-adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor- Vsevolod Stamati, a reprezentanţilor  DRSA, IP Donduşeni, CSP, Întreprinderii Silvocinegenetice, Centrelor de Sănătate, primarilor din teritoriu.
Conform agendei, în discuţie au fost puse următoarele trei întrebări:
1.Cu privire la situaţia epizootică şi epidemiologică nefavorabilă la Pesta Porcină Africană;
2.Cu privire la starea corpurilor de apă în perioada viiturilor de primăvară şi măsurile de prevenire a inundaţiilor;
3.Cu privire la asigurarea cu tehnică suplimentară în caz de incediu;
În continuare, cu referire la subiectul primei întrebări, domnul Iurie Vengher, şeful DRSA, a relatat că Pesta Porcină Africană este cauzată de un virus, boala fiind caracteristică la porci, mistreţi de toate vîrstele, indiferent de gen.Rămîne a fi îngrijorător faptul că în raionul Donduşeni sunt stabilite două focare de boală  PPA, în satul Rubleniţa şi satul Brătuşeni. În timpul prezent, virusul a pătruns pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina  şi poate cauza pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultăţile de eradicare a bolii şi prin restricţiile impuse comerţului.
Semnele clinice de boală se manifestă la apariţie în 3-15 zile, dar în formă acută de boală semnele pot reapărea în 3-4 zile.Directorul general-adjunct al ANSA Vsevolod Stamati a specificat că în ţările unde PPA e destul de răspîndită şi iese de sub control situaţia, se efectuează nimicirea porcinelor în proporţii mari, nu numai în focare  dar şi în raza de zeci de kilometri.În scopuri de securitate şi protecţie, e necesar să fie instalate filtre sanitare în toate punctele de trecere a frontierei.Reieşind din cele expuse cu referire la fiecare întrebare din agenda zilei, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a luat decizii, pentru executarea şi monitorizarea căror au fost împuternicite anumite servicii responsabile.