Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Dondușeni -DECIZIA nr.8 din 02 aprilie 2021

2 aprilie 2021

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 și în contextul Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,  Comisia pentru Situații Excepționale a raionului,

DECIDE:

 1. Se ia act de prevederile Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 2. Autoritățile  publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în raionul Dondușeni, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii raionului și alte persoane fizice, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Decizii.
 3. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Decizii.
 4. În localitățile în care se atestă incidența mai mare de 100 de cazuri COVID19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile, procesul educațional, în

instituțiile de învățământ publice , se va desfășura la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.

 1. Se instituie, regim special de muncă pe întreg teritoriul raionului:

5.1 Toate entitățile publice și private, cu excepția entităților din domeniile de producție și de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezență fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță.

5.2 În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe.

5.3 Ședințele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezența fizică a persoanelor, se vor organiza și desfășura cu limitarea numărului de participanți reieșind din normativul 4 m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii și vor dura nu mai mult de  60 min.

5.4 Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncțional şi doar în prezența exclusiva a mirilor.

 1. Se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor și a altor acțiuni de masă.
 2. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.
 3. Reprezentanţii mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Decizii și necesitatea respectării stricte a acestora.
 4. Fortificarea capacităților sistemului de asistență medicală:

10.1. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligaţi să asigure detaşarea tuturor lucrătorilor angajaţi către instituţiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale.

10.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate şi legislaţiei în vigoare.

 1. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă.
 2. Având în vedere tempoul scăzut de imunizare anti-COVID-19 în raion, etapa a II și depistând lipsa cererilor de vaccinare din categoria data, întru eficientizarea și nepermiterea trecerii termenelor de păstrare/administrare a vaccinului se obligă directorul IMSP CS Dondușeni, dna Celac Adelina să invite imediat personae din următoarele categorii, conform Planului Național de imunizare anti-COVID-19 în termini cât mai restrânși.

13.Se oblige slujitorii cultelor bisericești să desfășoare ritualurile de înmormântare a decedaților în spațiul extern al bisericii pentru a evita contaminările și îmbolnăvirile.

 1. Se stabilesc reglementări specifice în domeniul afacerilor interne conform anexei nr. 1.
 2. Se aprobă Instrucțiunea de instituire a carantinei în localități, conform anexei nr. 2.
 3. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin Deciziile ulterioare.
 4. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului raional Dondușeni.

Preşedintele CSE,

Președintele raionului              (semnat)                  Valentin CEBOTARI                                

Secretarul CSE                             (semnat)                  Valeriu JURAVEȚ