Comisia Extraordinară de Sănătate Publică al raionului Dondușeni Hotărârea nr.34 din 27.03.2021

29 martie 2021

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și raional, Comisia raională extraordinară de sănătate publică,

ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan rational şi a constatării tendinţelor de agravare continuă a procesului epidemic de infecţie cu COVID-19 înraionul Dondușeni, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19 pe durata stării de urgenţă în sănătate publică şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii cultelor religioase în condiţii sporite de securitate antiepidemică,

Comisia raională extraordinară de sănătate publică

H O T Ă R Ă Ș T E:

  1. Pe durata stării de urgenţă în sănătate publică, activitatea cultelor religioase, ce ţine de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiţionale religioase, se va desfăşura în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

1.1. Admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile religioase1 (cu excepţia slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct.

1.2. Instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile si accesibile, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile.

1.3. Efectuarea triajului observaţional şi măsurarea temperaturii corpului la intrarea în lăcaşurile de cult a fiecărei persoane, cu interzicerea accesului în interior a persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

1.4. Purtarea obligatorie a măştii de protecţie pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

1.5. Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanţare fizică, de evitare a aglomeraţiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecţie, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite.

1.6. Monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult, inclusiv prin măsurarea temperaturii corpului, la începutul şi la sfârşitul zilei de muncă. în caz de depistare a unor simptome specifice infecţiei respiratorii acute (tuse, strănut, rinoree), persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie.

1.7. Evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult.

1.8. Neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult.

1.9. Promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrăţişări.

1.10. Binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanţă de cel puţin 1 metru.

1.11. Se vor dezinfecta periodic, o dată la 3-4 ore, obiectele sau suprafeţele de contact frecvent (de exemplu mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.).

1.12. Îndemnarea persoanelor din grupele de risc, persoane vârstnice şi persoane cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă.

1.13. Evitarea organizării pelerinaj elor.

1.14. Activităţile religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber se vor desfăşura cu menţinerea distanţei fizice de 1,5 metri între persoane.

1.15. Activităţile religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate întruniri în masă.

  1. Hotărârile Comisiei rationale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
  2. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri și necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
  3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
  4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Consiliului.

 

Preşedintele comisiei,

Președintele raionului                                                                     Valentin CEBOTARI

 

Secretarul  comisiei,                                                                                 

Inspector principal

al CSP Edineț (Dondușeni)                                                               Ala LUCA