Colegiul consultativ în şedinţă

19 mai 2017

Săptămîna trecută în ziua de joi, 11 mai 2017, în incinta Casei raionale de cultură a avut loc şedinţa Colegiului Consultativ, convocat de doamna Lilia Gandrabura, şeful adjunct al OT Edineţ, sectorul Donduşeni al Cancelariei de Stat, şi dl Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului. A fost o şedinţă la care pe lîngă şefii serviciilor desconcentrate-n teritoriu au fost invitaţi şi primarii localităţilor, în scopul stabilirii unor rapoarte de conlucrare între părţi.
Ordinea de zi a inclus întrebările cu privire la:
1.Punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului RM nr.1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse factorilor profesionali de risc.Folosirea iraţională a pesticidelor.Autorizarea agenţilor economici din teritoriu.
Alimentaţia incorectă a copiilor în grădiniţe.Raportori:Victor Gangal, şef adjunct al Direcţiei Siguranţa Alimentelor, Raisa Chisaliţa, medic- şef al Centrului Sănătate Publică.
2.Construcţia obiectelor care se pot efectua în lipsa autorizaţiei de construcţii şi a proiectului .Raportori, Victor Bradu, arhitector -şef al raionului, Igor Bordian, şeful Inspecţiei de Stat în construcţii.
3.Raportarea electronică,Prezentarea dărilor de seamă statistice în format electronic.Raportor, Tamara Briceag, şeful Direcţiei Statistică
4.Îndeplinirea prescripţiilor emise de Inspectoratul Energetic de Stat .Raportor, Victor Ţurcan, inspector al ITE Edineţ.
5.Efectuarea lucrărilor cadastrale simplificate.Modul de stabilire a hotarelor de către APL.Raportor, Oleg Cojocaru, şeful Oficiului Cadastral Teritorial Donduşeni.
6.Conlucrarea APL cu Direcţia Situaţii Excepţionale.Raportor, Valeriu Curarari, şeful Serviciului Protecţie Civilă.
7.Modul de inventariere a monumentelor.Raportor, Svetlana Dolghieru, specialist în Secţia Cultură Donduşeni.