Cifre de control pentru bugetul anului 2017

9 decembrie 2016

dsc_0009În prima zi a lunii decembrie, vicepreşedintele raionului Donduşeni Valeriu Casapu a convocat în şedinţa şefii de secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional, primarii, Şefii Centrelor de sănătate şi sănătate Publică, primarii localităţilor. Genericul întrunirii a fost focusat pe dezbaterile pe marginea proiectului de buget pentru anul 2017.

Bugetul public raional este un document, un plan sau o balanţă în care se prevăd sumele de bani adunate la dispoziţia statului, sursele de provenienţă a acestora, precum şi direcţiile lor de nemijlocită executare.

Cei prezenţi la şedinţă au activat în baza a două capitole. Conform celui dintîi au prezentat rapoarte şi informaţii cu privire la situaţia financiară şi calculele cu referire la bugetul pentru anul 2017

La capitolul doi s-au pus în discuţie problemele existente în toate domeniile de dezvolatare socială, economică şi culturală dar şi scoaterea în evidenţă a căilor de rezolvare a lor. A fost pus accent pe importanţa atragerii investiţiilor, implementării proiectelor în toate sferele, înfiinţării de parteneriate, şi acordurilor de înfrăţire de localităţi din r-nul Donduşeni şi din Romănia, dar şi alte ţări din comunitatea europeană.