Centrul de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor Donduşeni,amplasat întrun nou sediu!

22 octombrie 2018

Management informațional

Centrul  de  Creaţie  al Copiilor şi  Adolescenţilor  Donduşeni,amplasat întrun nou sediu!

 Lumea miraculoasă a creaţiei este cea mai necesară și cea mai relevantă capodoperă educațională dăruită  de Creator pentru creație. Anume de aici trebuie proiectate curricula, obiectivele, resursele, instrumentele pentru oricine, nemaivorbind de copii.

 Centrul  de  Creaţie  al Copiilor şi  Adolescenţilor (CCCA )Donduşeni este o instituţie de învǎţǎmânt care organizeazǎ activitǎţi de educaţie nonformalǎ, specifice timpului liber şi care urmǎreşte aprofundarea şi completarea cunoştinţelor  însuşite în învǎţǎmântul formal, urmǎreşte dezvoltarea aptitudinilor potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor, cu activitǎţi specifice de cerc, atelier, studio .

Itinerarul istoric al CCCA începe cu  anul 1964,înfiinţat  sub denumirea de Casa Pionierilor , apoi în anul 1993, prin decizia  Ministerului Învǎţǎmântului,  devine Centrul Raional de Activitate Extraşcolară (CRAE),din  2010 poartă numele de Casă de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor,iar din 25.06. 2018 ,pe motiv că sunt în componenţă deschise 9 filiale în satele raionului Donduşeni ,capătă denumirea de Centrul de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor Donduşeni

De mai multă vreme această instituție se tot străduia și bătea la ușile demnitarilor pentru a avea un sediu respectiv. Nu zic, aveau un sediu acomodat, dar amplasat departe de centru și cu încăperi limitate, fiind nevoiți a petrece șirul activităților prin incintele școlilor, ceea ce crea incomoditate atât copiilor, cât și managerilor instituțiilor implicate.Or cei din creație nu puteau monitoriza activitățile, iar cei ce ofereau spații ,se revoltau de uzură, spații deservite suplimentar și altele.

Acum această situație este depășită, fiindcă Consiliul raional Dondușeni, prin factor decizional ,a amplasat CCCA în incinta Casei Raionle de Cultură. Clădirea se află în centrul orașului, este conectată la apeduct, încălzire centralizată și conglomerează un spectru cultural și creativ destul de voluminos. Chestiunea dată a stimulat emoții și mulțumiri de la toți cei implicați în activitate, profesori, copii,părinți.

Activitățile CCCA Dondușeni sunt opţionale în funcţie de preferinţele şi talentul fiecǎrui copil și mai cu seamă pentru a-i implica în programul creativ „Şcoală după şcoală” .

Oferta educaţională prezentată de CCCA se referă la descoperirea, dezvoltarea şi stimularea aptitudinilor şi talentelor copiilor, modelând personalitatea tinerilor, orientându-i spre viaţa socială şi carieră.

Oferte:

Arte plastice, muzică, coregrafie,teatru,educații pentru mediu,meșteșuguri populare, ecologie și altele.

Analiza statistică înscrie următorii indici  de promovabilitate, de frecvenţă şi de disciplină :

elevi/membrii cercurilor  –  655

cadre didactice –  24

dintre care cu studii superioare   –  13 profesori

cu  grad  didactic  II   –  12 profesori

Palmaresul instituţiei înscrie performanţe la capitolul Evoluări ,care numără

la nivel local –  14 evoluări şi 11 evoluări în parteneriat cu instituţiile din raion.

la nivel raional –  8 evoluări

la nivel republican – 5 evoluări

la nivel internaţional – 5 evoluări

 Cele mai semnificative aprecieri sunt primite de :

 

N./r. Cercul Data Activitatea /indicatori de performanțe
1. Cercul ”Fanfara”, cond.artistic Petic Mihai 09-10 septembrie

2017

Invitați de onoare la Festivalul agricol ”Porcul de Bazna”,ediţia a III-a,organizat de Consiliul local şi Primăria comunei Bazna, Sibiu ,România .Diplomă  de  participare.
2. Cercul ”Dans popular”, colectivul „Struguraş”,

cond.artistic Cocitov Andrei

 

 

14 octombrie

 2017

 

Invitați de onoare ,la parada și evoluarea în cadrul sărbătorii Hramul  orașului Chișinău,organizatori CRC ARTICO

Concursul republican de dansuri populare “Hai la joc”,ediția II,

Laureații concursului,: diplomă  de gratitudine

3. Cercul vocal – estradă,

cond.artistic Coșciug Mihai

 

26 aprilie

2018

Concurs național de interpretare muzicală Orfeus 2018 ,categoria canto –estradă. Organizator           or. Bălți .

Premiantă – Bețivu Dumitrița, locul 2

4. Cercul literar-dramatic,

cond.  L.Grigorovschi – Harașniuc

 

06 mai  2018

 

 

 

 

Proiect internaţional de parteneriat cu or.Botoşani, Romănia,

 

Festival- concurs de lectură  „Zumaricale’’, Ediția a III-a

Organizator: Inspectoratul  Școlar  Județean  Botoșani ,școala gimnazială ”Ștefan cel Mare ” Botoşani,România .

10 participanți –  8 locuri I,

                           2 locuri III

Managerii CCCA Dondușeni, Leahu Loreta și Harașniuc Liliana menționează înalta responsabilitate a cadrelor didactice ce activeză la Centru și aduc exemple de bune practici implementate. Actualmente sunt foarte mulțumite de sediu pe care-l au, aduc mulțumiri consilierilor raionali, președintelui raionului, dl.Vadim Lesnic, vicepreședintelui Valeriu Casapu și încredințează că și în continuare vor activa cu dăruire de sine și motivațional pentru a face  prosperă viața copiilor.