Campania internaţională „16 Zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”

13 decembrie 2017

Republica Moldova

Consiliul raional

Donduşeni

Direcţia asistenţă socială

şi protecţie a familiei

Donduşeni

5102 or. Donduşeni str. Donici 4

TEL: 251/2-52-09, 95-3-17

TEL/FAX:251/2-23-08, 2-20-54,2-25-48

e-mail: saspfdonduseni@mail.ru

 

Республика Молдова

Районный Совет Дондушень

Управление социального обеспечения и защиты семьи Дондушень

5102 г. Дондушень ул. Донич 4

TEL: 251/2-52-09, 95-3-17

TEL/FAX:251/2-23-08, 2-20-54,2-25-48

e-mail: saspfdonduseni@mail.ru

În perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2017 atît la nivel național, cît și internațional se desfășoară Campania internaţională „16 Zile de activism împotriva violenţei în bază de gen, iniţiată în anul 1991. În scopul oferirii unui simbolism perioadei de desfăşurare a campaniei, pentru lansarea acestui eveniment a fost stabilită data de 25 noiembrie – Ziua Internaţională de Luptă împotriva Violenţei asupra Femeii, iar pentru încheiere, data de 10 decembrie – Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Campania este desfășurată cu scopul de a preveni și combate fenomenul violenţei în familie prin creșterea gradului de percepție a violenței drept o încălcare a drepturilor omului.

În raionul Dondușeni cu ocazia Campaniei ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen” Direcția asistență socială și protecție a familiei Dondușeni în conlucrare cu IP Dondușeni, Biroul de Probațiune Dondușeni, Agenția pentru ocuparea forței de muncă, a organizat diferite activități care au drept scop de a sensibiliza populația asupra fenomenului de violență și a crește gradul de informare a oamenilor cu privire la mecanismul de soluționare, autoritățile responsabile de soluționarea cazurilor de violență în familie și serviciilor disponibile:

  • realizarea de mese rotunde,

  • seminare informative în instituțiile de învățămînt școlar din localitățile raionului. Grupul țintă fiind elevii.

  • difuzarea spoturilor video cu referire la fenomenul violenței în familie pe ecranele din holul Spitalului raional, al Judecătoriei Edineț Sediul Dondușeni. Grupul țintă- întreaga populație.

  • organizarea concursurilor de desene ”O familie fără violență” în rîndul elevilor din instituțiile școlare.

  • desfășuarea seminarelor de informare pentru victimele violenței în familie.

  • repartizarea pleantelor privind informarea și sensibilizare a populației în vederea prevenirii și combaterii violenței în familie.

Totodată, pe tot parcursul anului Direcția asistență socială și protecție a familiei promovează și realizeză măsuri de prevenire și combatere a violenței în familie: identifică cazurile de violență în familie și oferă suport victimelor prin referire către centre de reabilitare, servicii juridice și psihologice, asistență medicală; susținerea financiară a pootențialelor victimelor violenței în familie și familiilor acestora prin stabilirea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului, ajutorului material; oferirea consilierii și informarea despre drepturile și măsurile de protecție împotriva violenței.

În cazul în care cunoașteți un caz de violență sau sunteți victimă a violenței în familie, apelați gratuit la telefonul de încredere0 8008 8008 sau adresați-vă la asistentul social din comunitate, la sediul Direcției asistență socială și protecție a familiei aflat pe adresa or. Dondușeni, str. Donici, nr.4

Șef DASPF Dondușeni Ala Guțu

Ex. Roșca Cristina,