Campania de promovare a Serviciului de asistenţă parentală profesionistă!!!

7 februarie 2019

Asistent parental profesionist, poate deveni orice persoană care doreşte şi dispune de capacităţile şi condiţiile necesare de a lua în plasament temporar unul sau mai mulţi copii (dar nu mai mulţi de 3 copii în acelaşi timp), pentru a-i însoţi în parcursul lor de pregătire, socializare şi reîntoarcere în familia biologică, extinsă sau adoptivă.

Asistenţii parentali sunt salarizaţi şi beneficiază de carnet de muncă, având posibilitatea de cumulare a stagiului de lucru. Indemnizaţiile şi salariile asistentului parental profesionist sunt achitate din bugetele unităţilor administrativ –teritoriale, suplimentate din mijloace speciale, granturi, donaţii şi alte surse legale. Fiecare copil beneficiază de alocaţie unică la plasament, o alocaţie anuală şi alocaţii lunare de întreţinere, precum şi de o alocaţie unică la împlinirea vârstei de 18 ani.

Serviciul APP este un serviciu adresat copiilor, care pentru moment, nu se pot bucura de căldura unei familii din cauza că sunt orfani sau pentru că nu pot locui temporar împreună cu proprii părinţi. Serviciul dat presupune îngrijirea temporară a unuia sau a mai multor copii într-o familie alternativă. În funcţie de motivele pentru care copiii au nevoie de îngrijire parentală, aceasta poate dura de la câteva săptămâni până la câţiva ani, până la întoarcerea lor în familia naturală, adopţia de către o altă familie sau, în cazuri mai rare, până la majorat.

VĂ PUTEȚI ADRESA LA DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA FAMILIEI DONDUȘENI, STR. M. EMINESCU 26.