Campania de informare ”Mă accept așa cum sunt”

21 aprilie 2017

La data de 21 aprilie 2017,în incinta Consiliului Raional Dondușeni, a avut loc seminarul directorilor adjuncți pe educație cu referire la desfășurarea campaniei de informare ”Mă accept așa cum sunt” , organizată de OLSDÎ Dondușeni și Centrul Prietenos Tinerilor.Activitatea a fost reglamentată prin circulara Ministerului Educației nr.02/13-1854 din 10.04.17.

Activitatea a întrunit 24 de paticipanți și a vizat următoarele obiective: consilierea directorilor adjuncți pe educație în vederea lucrului cu adolesceții în scopul evitării unor probleme caracteristice vîrstei , prevenirea suicidului, viciilor, neacceptării de sine, stări emotive cu efecte negative asupra personalității ,integrarea tinerilor în comunitate prin implicarea activă a acestora în acțiuni cultural –artistice, de voluntariat, sportive etc.

Pe ordinea de zi au fost subiectele cu referire la problemele adolescenților de astăzi, încrederea în sine, cunoașterea de sine, studii de caz și soluții, desfășurarea concursului tinerilor voluntari dedicat Zilei Europei.

Activitatea a fost deschisă de către șeful OLSDÎ Dondușeni, dna Nina Juraveț, care a subliniat importanța posedări de către cadru didactic a competențelor psihopedagogice în scopul intervenției acestuia în cazul când adolescenții cad pradă unor situații dificile.În discursul său d-nei s-a expus cu referire la efectele, uneori, negative a progresului tehnologiilor informațional-comunicaționale și a accetuat problema plecării părinților peste hotare, ce crează o comunicare defectuoasă cu aceștea vis-a-vis de educația elevilor.

În continuare, cu un material bine pregătit s-a pronunțat șeful Centrului Prietenos Tinerilor Dondușeni, dna Victoria Cojocaru, care a vorbit despre colaborarea cu instituțiile de învățământ din raion, experiențele organizației pe care o reprezită, a pus la încercare participanții prin diverse situații-problemă, a vorbit despre pachetul de servicii prestate de către acest centru:activități de promovare a sănătății și dezvoltare a adolescenților și de prevenire primară,servicii medicale integrate cu asistența psiho-socială,servicii mobile pentru tinerii în stare de vulnerabilitate și de risc,cctivități de promovare a sănătății și dezvoltării adolescenților, activități informațional-educaționale, Promovarea modului sănătos de viață,formarea deprinderilor corecte de igienă,alimentație, activitate fizică;dezvoltarea personalității și comunicarea non-violentă și asertivă;informarea despre dezvoltarea pubertară și psiho-sexuală, formarea comportamentului sexual sigur, formarea deprinderilor de parentitudine responsabilă;elaborarea, distribuirea materialelor informaționale,desfășurarea Ședințelor Informativ Colaborative etc, promovarea voluntariatului etc.

Tematica abordată e una relevantă, deoarece curriculumul Dirigenția prevede conceptele cunoașterea de sine, încredere în sine, module ce contribuie la formarea personalității elevilor.E necesar ca profesorul-diriginte să cunoască fiecare aspect al personalității elevului: caracterul, nivelul de dezvoltare intelectual, mediul de comunicare, nivelul de trai, relațiile interpersonale, astfel încât să contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia.

În acest context, cadrele manageriale participante , au primit un material eficient în vederea formării imaginii de sine pozitive a elevului.

La finele seminarului s-a vorbit despre organizarea și desfășurarea concursului raional al tinerilor voluntari ”Schimbarea vine de la noi!”, care urmărește educația tinerii generații în spiritul civic pentru participare și afirmare la nivel de comunitate și formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale.

Trecând în retrospectivă toată agenda de lucru, am atribuit activității un citat de Andre Gide”Cel mai bun lucru de a învăța să te cunoști, e să încerci a-i înțelege pe alții”.

NATALIA Cojocaru,

șef SMCFC OLSDÎ Dondușeni