AVIZ-ȘEF ECHIPA MOBILA

6 februarie 2020

Consiliul raional Dondușeni, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Dondușeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţei vacante de     Șef  Serviciul  social „Echipa Mobilă ”

Scopul  general al funcţiei: Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în vederea prevenirii instituționalizării și incluziunii sociale a acestora.

 Sarcinile de bază:

 1. asigură managmentul calității serviciilor prestate de către specialiștii Serviciului;
 2. acordă servicii de asistență și suport, centrate pe necesitățile beneficiarilor și persoanelor implicate în îngrijirea și incluziunea social a acestora ;
 3. stabilește unele partenierate eficiente și durabile cu instituții,organizații și agenți economici pentru a asigura incluziunea social a persoanelor cu dizabilități;
 4. planifică și organizează administrarea tuturor resurselor financiare și materiale ale Serviciului și de funcționare a acestuia în concordanță cu Standartele minime de calitate;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale de comunicare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Condiţii specifice –

 • studii superioare în asistența socială, pedagogie, psihologie, drept;
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • Aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
 • Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: or Dondușeni str.Eminescu 26, Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, biroul nr. 3 Telefon de contact: 0-251-2-52-09 pînă la data de 21.02.2020:

care va conține

 1. a) formularul de participare; b) copia buletinului de identitate;                                                                                                                   c) copiile diplomelor de studii;                                                                                                               d) copia carnetului de muncă;                                                                                                                        

Bibliografia:

 • Codul familiei;
 • Codul civil;
 • Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;