Audieri publice cu privire la Implementarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025)

28 martie 2018

Miercuri, 28 martie 2018, în incinta Parlamentului Republicii Moldova, Sala Europei, Comisia protecție socială, sănătate și familie în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație,a organizat audieri publice cu privire la Implementarea Programului național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025). La acest eveniment au participat conducători ai autorităților publice responsabile de domeniul social, reprezentanți ai administrației publice locale, precum și societatea civilă.

          Principalele subiecte abordate au fost:

  • ProgresulșiprovocărileînimplementareaProgramuluiNațional de SecuritateDemografică 2011-2025.
  • AnalizaSituațieiPopulației din Republica Moldova, prognozapopulațieipînăînanul 2035.
  • Măsuri de politiciînadresareasituațieidemograficecurente.

Ședința a fostprezidată de către D-naValentinaBuliga, deputat, PreședintaComisieiProtecțieSocială, SănătateșiFamilie.

   Cu discursuri la temadiscutată au venit D-na Svetlana Cebotari –MinistraSănătății,MunciișiProtecțieiSociale, D-na Anastasia Oceretnîi –Secretară de Stat, MinisterulSănătății, MunciișiProtecțieiSociale, D-naAlionaCrețu-ȘefServiciupoliticidemografice, MSMPS, D-na Mariana Goraș – Șef adjunct DirecțiaÎnvățămînt general, MECC, D-na Olga Găgăuz- Centrul de CercetăriDemografice al InstitutuluiNațional de CercetăriEconomice, Academia de Științe, Adrian Lupușor- Director Executiv, CentrulAnalitic Independent “EXPERT-GRUP”

      A fostfăcută o analizăamplă a situațieidemografice  dinRepublica Moldova din perspectivapoliticilorexterneșiidentificareamăsurilor de politiciprioritareîndomeniulpopulațieșidezvoltare . Dinparteapreședinților de raioane, vicepreședințiprezenți laședință au fostînaintatemaimultepropunerișisoluții. La ședință a luat parte vicepreședinteleraionuluiDondușeniDl.Valeriu Casapu.