Asociaţia Română pentru Managementul Deşeurilor, în acţiune

14 iulie 2017

Un nou proiect de succes

La finele lunii trecute la Mamaia, România a avut loc o tradiţională conferinţă internaţională, ajunsă la a VII-a ediţie, cu tema „Situaţia managementului deşeurilor din Romănia – întru finalizarea proiectelor prin POS Mediu şi finanţarea proiectelor prin POIM”. Activitatea în cauză a fost organizată de Asociaţia Română pentru Managementul Deşeurilor (ARMD) împreună cu Internaţional Solid Waste Association (ISWA). În cadrul conferinţei a luat parte şi o delegaţiei de specialişti în domeniu din Republica Moldova. Din componenţa ei a făcut parte şi dl Oleg Covali, şeful Direcţiei Elaborare şi Implementarea Proiectelor Investituţionale, Construcţii, Gospodărie Comunanală şi Drumuri (DEIPI), din cadrul Consiliului raional.

În cadrul conferinţei, ne-a comunicat dumnealui, au fost prezentate mai multe proiecte de succes, studii de caz, echipamente şi soluţii în domeniu, au fost organizate vizite tehnice, care au avut scopul de a se realiza o radiografie cît mai exactă asupra situaţiei managementului deşeurilor în România precum şi o evaluare a soluţiilor propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei existente.

În prima zi a acestei activităţi au fost puse în discuţie 5 submoduluri. Un interes deosebit pentru participanţi a prezentat informaţia Ministerului Mediului RO/MD cu privire la tema „ Politici, strategii şi planificări în managementul deşeurilor municipale”. Bogate în conţinut au fost şi informaţiile oferite de operatorii locali care au avut ca subiect Sistemele şi tehnologiile pentru colectarea, transportul, depozitarea, tratarea şi valorificarea deşeurilor. Autorităţile centrale din teritoriu (garda de mediu) a prezentat un raport cu privire la protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei în managementul deşeurilor.

În următoarele zile au fost puse în discuţie aşa teme ca „Aspecte economice şi financiare, operarea şi monitorizarea sistemelor de management durabil a deşeurilor”. Utile pentru participanţi au fost şi temele cu privire la probleme, soluţii, sisteme de operare în diferite judeţe, asociaţiile de dezvoltare Intercomunitare – prezentare, modele de operare, avantaje şi dezavantaje. Importante au fost şi informaţiile prezentate de unii specialişti în domeniu şi cu o bogată experienţă în probleme instuţionale, în construirea şi operarea de sisteme de management durabil al deşeurilor, în echipamente specifice etc.

Autorităţile judeţene din Constanţa au făcut o informare a stadiului la care se află acest proiect şi ce trebuie făcut pentru ca sistemul să devină funcţional în întregime În acest sens s-a subliniat faptul că există discuţii cu autorităţile locale pentru a desemna operatori regionali care să colecteze şi să depoziteze deşeurile din tot judeţul Constanţa. Acest lucru va duce la scăderea costurilor pentru cetăţeni şi la respectarea angajamen telor luate de România în domeniul protecţiei mediului. Reprezentanţii Uniunii Europene au apreciat progresele făcute şi au subliniat faptul că sistemul este unul mult mai eficient decît dacă se făcea colectarea la nivel de autoritate locală. Prin obligaţiile pe care România şi le-a asumat, operatorii vor trebui să colecteze şi să sorteze deşeurile, iar în depozitele ecologice autorizate nu vor ajunge decît deşeurile care nu vor putea fi reciclate.

Specialiştii în domeniu din municipiuul Constanţa au făcut şi o demonstraţie cu o instalaţie de pretratare a deşeurilor, care creşte eficienţa staţiilor de sortare ce sunt alimentate cu deşeuri maenagere colectate în amestic.