Așezarea geografică

Raionul Dondușeni este situat în nord – vestul Republicii Moldova.

Relieful raionului reprezintă o câmpie deluroasă, puternic dezmembrată, cu o înclinație generală de la Nord – Vest spre Sud – Est.

Extins pe platoul Moldovei – teritoriul raionului este fragmentat de văi, vâlcele și râpi.

Raionul se află în zona climei temperat – continentale, cu ierni blânde și scurte și veri călduroase și lungi.

Schimbările bruste ale climei produc fenomene nedorite: secete, ploi torențiale, vijelii, furtuni, ploi cu grindină și inundații.

Suprafața totală a raionului constituie 644,1 km2.

Raionul este preponderent agricol: terenuri agricole 53,2 mii ha

Raionul Dondușeni întrunește: 22 primării,

care includ 30 localități, uman populate de 45,1 mii persoane.

Orașul Dondușeni cuprinde 10,7 mii locuitori.

Localitățile rurale respectiv sunt populate de 34,4 mii locuitori.

Raionul Dondușeni se clasifică pe locul 23 după mărime din cele 31 subiecte administrativ – teritoriale similare, constituite în Republica Moldova și reprezintă 2 la sută din teritoriul Țării.

Din partea de Nord – Vest vecin raionului Dondușeni este raionul Ocnița.

Raionul Dondușeni, se învecinează din partea de Nord –Est cu Republica Ucraina (localitatea Arionești) , la Sud – Est cu raionul Drochia.

Este o rezervă neutilizată la maxim de cooperare transfrontalieră de legături directe în deferite domenii economice și sociale.

Din partea de Sud, mejieși cu raionul Rîșcani este satul Baraboi, parte componentă a raionului Dondușeni.

De asemenea raionul Dondșeni se învecinează cu raionul Edineț din partea de Sud – Vest.

Cea mai îndepărtată localitate de orașul Dondușeni este satul Teleșeuca (33 km), cea mai apropiată localitate de centrul raional este satul Dondușeni la numai 5 km, urmată de satul Corbu și Țaul la numai 6 km.

Raionul Dondușeni este traversat de căi de acces comunicații de transport, ce asigură legături directe cu raioanele vecine, atragerea forței de muncă și accesul la multiple servicii.

Prezența căilor ferate, asigură conexitatea cu celelalte regiuni și constituie un factor pozitiv privind accesul, comunicațiile și comerțul.

Prezența monumentului de arhitectură peisagistică din satul Țaul, constituie un pol de atracție pentru dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și utilităților publice.

Astfel, poziția geografică a raionului precum și alți factori geografici cum ar fi relieful, pădurile, asolamentul în general, sunt favorabile pentru dezvoltare.