Aparatul Președintelui

APARATUL  PREȘEDINTELUI  RAIONULUI DONDUȘENI

 

NUMELE, PRENUMELE FUNCȚIA TELEFON SERVICIU
Chiriac Victor Președintele raionului Dondușeni 211-99

226-50

Casapu Valeriu Vicepreședinte al raoinului Dondușeni 227-50
Cojocaru Tatiana Vicepreședinte al raionului Dondușeni  
Bețivu Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 220-57
Bradu Victor Arhitect-șef 224-18
Grosu Alexei Specialist principal 211-88
Mironova Alexandra Specialist principal 211-41
Nacu Rodica Specialist principal 242-68
Murzanovschi Lidia Contabil-șef 212-20
Juraveț Valeriu Șef al  secției APL 214-60
Varzari Lilia Specialist principal 242-68
Maxim Vitalie Specialist principal 242-68
Ițco Irina specialist 242-68
Bodnari Lucia Șef-interimar al  serviciului  Arhivă 226-49
Ceban Ludmila dactilograf 220-58