Aparatul Președintelui

 Aparatului Președintelui raionului

N

d/o

Numele, Penumele Funcția Telefon serviciu Telefon

mobil

1 Lesnic Vadim Președintele raionului Dondușeni 211-99

226-50

068888867
2 Casapu Valeriu Vicepreședinte al raoinului Dondușeni 227-50 069369111
3 Rusu Viorel Vicepreședinte al raoinului Dondușeni 212-08 079602217
4 Bețivu  Livia Secretar al Consiliului raional Dondușeni 220-57 069190551
5 Bradu Victor Arhitect-șef 224-18 069678694
6 Luca Ghenadie Specialist principalcu atribuții în resurse umane 211-88 069278807
7 Sitnic Aurica Specialist principal în probleme juridice 211-41 069008138
8 Hudzinschi Lilia Contabil-șef 212-20 068116570
9 Murzanovschi Lidia Contabil 212-20 069726931
10 Dulap Tatiana Specialist principal – Audit 222-50 060673836
11 Juraveț  Valeriu Șef  Secție Administrație Publică 214-60 069800505
12 Varzari  Lilia Specialist principal 242-68 079343830
13 Maxim  Vitalie Specialist principal în problemele tineret și sport 242-68 069090404
14 Jebleac Irina Specialist în problemele relații cu publicul 242-68 069522693
15 Cernei  Nina Șef al  Serviciului  Arhivă 226-49 069562746
16 Pănzari Violeta Specialist 226-49 079584965
17 Donos Elena Secretar administrativ -Anticamera 220-58 069404494
18 Epure Serghei Administrator baze de date   069499910