Anunț în urma concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social comunitar

21 martie 2018

În urma probei scrise la concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante de asistent social comunitar în Primăria com Tîrnova, se admit la interviu:

1.Natalia Lisnic

2.Ludmila Druc

3. Veronica Prisacari

Interviul se va desfășura la data de 21 martie 2018 la ora 9:00 în incinta Consiliului raional, sala de protocol, et.II.