Anunț concurs pentru ocupare funcțiilor publice vacante

11 aprilie 2018

Direcția Finanțe a Consiliului raional Dondușeni anunță desfășurarea concursurilor pentru ocupare funcțiilor publice vacante:

-specialist principal – secția elaborării și administrării bugetului;

-specialist – serviciu contabilitate bugetară.

Documentele se vor depune la sediul Direcției Finanțe, în bir. nr. 27 pînă la data de 11.05.2018.

Informații suplimentare despre condițiile desfățurării concursurilor: tel. 025123876,mob. 079799947, panoul informațional al Consiliului raional.