Anunț

9 octombrie 2017

Vineri 05.10.2017 în incinta Consiliului raional Donduşeni s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Director Local, formată în scopul monitorizării şi facilitării procesului de elaborare a Studiului de Fezabilitate şi Evaluării Impactului asupra Mediului pentru crearea Sistemului de management integrat al deşeurilor (SMID), pentru Zona de Management al Deşeurilor nr.8 (raioanele Briceni, Edineţ şi Donduşeni), în cadrul proiectului GIZ ,,Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova.

Agenda şedinţei CDL se anexează:   AGENDA_CDL

Proces verbal al Ședinței Comitetului Director Local În cadrul proiectului ZMD 1  

Proces verbal al Ședinței Comitetului Director Local în cadrul proiectului ZMD 2 

Proces verbal al Ședinței Comitetului Director Local în cadrul proiectului ZMD 3

Proces verbal al Ședinței Comitetului Director Local în cadrul proiectului ZMD 4