Aleşii raionali, în şedinţă

26 ianuarie 2017

Acţionînd în baza Legii, privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 45 p. 2, precum şi în baza articolelor 53 şi 54 din prezenta Lege, preşedintele raionului Donduşeni Victor CHIRIAC a convocat Consiliul Raional Donduşeni în Şedinţa extraordinară la 17 ianuarie 2017, orele 11:00, în incinta Consiliului Raional, sala de protocol cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2017.

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului limită anual pentru un autoturism.

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile.

4. Cu privire la coordonarea şi aprobarea Acordului-adiţional nr. 1 la Contractul de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 05 – 08 /76 din 31 decembrie 2015, precum şi modificările în devizul de venituri şi cheltuieli ÎMSP „Centrul de Sănătate Donduşeni”.

5. Cu privire la coordonarea Listei practicilor medicilor de familie ÎMSP „Centrul de Sănătate Donduşeni”.

6. Cu privire la coodonarea indicatorilor de performanţă a activităţii ÎMSP „Centrul de Sănătate Donduşeni”, stabiliţi prin ordinul Ministerului Sănătăţii şi încheierea contractului de management cu şeful ÎMSP „Centrul de Sănătate Donduşeni”.

7. Cu privire la coordonarea Listei practicilor medicilor de familie ÎMSP „Centrul de Sănătate Sudarca”.

8. Cu privire la coordonarea Acordului-adiţional nr. 2 din 23 decembrie 2016, precum şi modificările în devizul de venituri şi cheltuieli ÎMSP „Centrul de Sănătate Sudarca”.

9. Cu privire la coordonarea Acordului-adiţional nr. 2 din 23 decembrie 2016 precum şi modificările în devizul de venituri şi cheltuieli ÎMSP „Centrul de Sănătate Ţaul”.

10. Cu privire la coordonarea Listei practicilor medicilor de familie ÎMSP ”Centrul de Sănătate Ţaul.

11. Cu privire la reorganizarea entităţii în interesul serviciului.

12. Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 13/3 din 08 decembrie 2016, anexa nr. 6 (efectivul-limită al unităţilor de personal).

13. Privitor la întroducerea unor modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/5 din 08 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului raional”.

14. Cu privire la întroducerea unor modificări în bugetul raional pe anul 2017.

La şedinţa prezidată de dl Anatolie Văscăuţan au fost prezenţi majoritatea consilierilor raionali. Cu votul dunmealor au fost aprobate spre rezolvare toate întrebările din ordinea de zi. Preşedintele raionului Victor CHIRIAC în numele tuturor celor prezenţi i-a adresat doamnei consilier Emilia Vrabie mesaj de felicitare, i-a oferit flori şi i-a decernat o diplomă de excelenţă pentru merite deosebite, dedicaţie, devotament şi înalt profesionalism în educaţia tinerei generaţii, pentru aportul personal manifestat în exercitarea atribuţiilor în calitate de preşedinte al Comisiei Învăţămînt, Cultură, Tineret şi Sport şi cu ocazia jubileului de 65 de ani din ziua naşterii.