Ajutorul social prin prisma modificărilor recente

7 noiembrie 2018

Conform planului de informare a societății referitor la modificările Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social. Astăzi la data de 07.11.2018 șef DASPF Dondușeni – Ala Guțu, șef ANOFM Dondușeni – Larisa Corcimari, specialistul în administrarea ajutorului social – Aliona Merineanu au participat la ședințe de informare în cadrul primăriilor din s. Horodiște și com. Sudarca raionul Dondușeni.
La ședințele efectuate astăzi sau prezentat și locuitori care nu beneficiază de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului, care au venit cu întrebări și propuneri în adresa specialiștilor prezenti. Suntem bucuroși că societatea este interesată și activă.

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei