Adunarea anuală a membrilor CCI desfăşurată la Edineţ, 20 decembrie 2017. Secţia Economie  a Consiliului Raional   Donduşeni pentru colaborare fructuoasă şi pentru susţinerea mediului de afaceri din regiune a fost onorată cu medalia filialei Edineţ a CCI RM

20 decembrie 2017

20 decembrie 2017

La 20 decembrie 2017 membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a RM din nordul republicii s-au întrunit la tradiţionala adunare anuală, unde au fost prezentate activităţile pentru perioada august – decembrie 2017, s-au discutat problemele cu care se confruntă mediul de afaceri, au fost stabilite direcţiile prioritare de activitate a CCI RM pentru anul 2018.

Dnul Mihai Bîlba şi dna Natalia Calenic, vicepreşedinţii CCI RM, au prezentat raportul activităţii Biroului Executiv al Camerei de Comerţ şi Industrie pentru perioada de după Congresul IV CCI RM ordinar din 10 august 2017.

Dna Inna Stanciu, directorul filialei Edineţ a CCI RM, a prezentat raportul activităţii filialei pe parcursul perioadei de 4 luni, menţionând că a fost o perioadă plină de activităţi şi intensă, activităţile şi măsurile organizate în colaborare cu membrii CCI au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri.

Secţia Economie  a Consiliului Raional   Donduşeni pentru colaborare fructuoasă şi pentru susţinerea mediului de afaceri din regiune a fost onorată cu medalia filialei Edineţ a CCI RM.