Acordul de parteneriat încheiat între asociația obștească CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie

22 februarie 2018

La data de 22 februarie 2018 a fost semnat Acordul de parteneriat încheiat între asociația obștească CCF MoldovaCopil, Comunitate, Familie, în persoana Nataliei FĂUREANU, şi Consiliul Raional Dondușeni, în persoana Președintelui raionului Dondușeni, domnul Vadim LESNIC. Acordulde parteneriat a fost semnat cu scopul realizării obiectivelor Strategiei pentru Protecția Copilului pe anii 2014-2020, în mod special, închiderea serviciului rezidențial din Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din Bălți prin dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial și prevenirea separării copilului de familie.

Obiectivele de bază a acodului de colaborare încheiat între părți este:

  1. Dezinstituționalizarea copiilor din Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii mun. Bălți (CPTRC) originari din r. Dondușeni prin identificarea formei optime de protecție pentru fiecare copil;
  2. Prevenirea instituționalizării copiilor prin asistență oferită familiei;
  3. Dezvoltarea și crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de Copii de Tip Familial şi Asistență Parentală Profesionistă) în conformitate cu legislația națională;
  4. Consolidarea capacității specialiștilor din domeniul protecției copilului și a specialiștilor din asistență medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de protecție a copiilor;

Colaborarea dintre CCF Moldova și Direcția asistență socială și protecția familiei Dondușeni este una eficientă, productivă bazată pe reciprocitate și încredere. CCF Moldova întinde o mînă de ajutor familiilor social vulnerabile și în situație de risc din rl. Dondușeni.