Achiziții publice

Lista achizițiilor pentru anul 2016-2017

Nr.d/o Obiectul achiziționat Nr. procedurii Data desfășurării licitației Suma contractului, lei (fară TVA)
1. Benzină Ai-95 (pentru semestru I 2016) 15/02912 7.12.2015 118005,58
2. Lucrări de reparație capitală a str. Independenței din or. Dondușeni(selective) 16/01307 29.06.2016 449679,48
3. Benzină Ai-95 (pentru semestru II 2016) 16/01321 17.06.2016 110491,96
4. Achiziția cărbunelui de tim AM pentru instituțiile bugetare din raion 16/01698 15.08.2016 993693,60
5. Lucrări de reparație capitală a str. Independenței din or. Dondușeni(selective) 16/02276 08.09.2016 80620,26
6. Reparația  curentă a drumurilor locale din satul Pivniceni 16/02358 22.09.2016 203265,37
7. Benzina Ai-95 (pentru semestru I 2017) 16/03348 07.12.2016 115567,52