A V I Z

26 octombrie 2020

 ZIARUL NOSTRU

A V I Z
Consiliul raional Dondușeni,
Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei
anunţă concurs la suplinirea funcţiei vacante de
contabil

Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice.

Sarcinile  de bază al funcţiei:

 • utilizează programe specifice de contabilitate;
 • întocmește/completează documentele contabile primare;
 • contează (introduce în conturi specifice) operațiunile patrimoniale;
 • completează registrele contabile și întocmește balanța de verificare și bilanțul contabil;
 • efectuează evaluarea patrimonială;
 • transmite, gestionează și arhivează documentelor specifice;

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică, vorbite în teritoriu;
 • lipsa antecendentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei.

Cerinţe specifice:

Studii:  persoanele cu studii speciale în domeniul contabilității (superioare, medii speciale) sau care urmează studii postuniversitare în domeniul contabilității;

b)  studenţii care fac studii în domeniul contabilității, la secţia cu frecvenţă redusă, în  instituţiile de învăţămînt (după anul III);

Experienţa profesională: Experienţă în domeniul contabilității constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoașterea programului 1C , excel, word și alte programe contabile;

Abilităţi: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de inţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţa spre dezvoltarea continuă.

Candidaţii vor depune dosarul de concurs pînă la 16 noiembrie 2020, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 1. copia buletinului de identitate;
 2. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 3. CV-ul candidatului;

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: or Dondușeni str.Eminescu 26/1, Direcţia Asistenţă Social și Protecţie a Familiei, Telefon de contact: 0-251-2-52-09