Şef DÎ Donduşeni în vizită de lucru la gimnaziul –grădiniţă Rediul Mare

11 ianuarie 2018

Şef DÎ Donduşeni în vizită de lucru la gimnaziul –grădiniţă Rediul Mare

La 11 ianuarie 2018, Şef DÎ Donduşeni, d-na Nina Juraveţ a întreprins o vizită de lucru în s.Rediul Mare.

Scopul vizitei – impactul reorganizării gimnaziului ,,Ion Dediu” şi a grădiniţei ,,Steluţa” în gimnaziu-grădiniţă, procedură începută în cadrul reformei structurale.

Dialogul constructiv cu directrul-interimar d-na Tatiana Postolachi a elucidat probleme şi soluţii legate de asigurarea funcţionării instituţiei cu statut nou – gimnaziu-grădiniţă ,, Ion Dediu”.

Un aspect pozitiv în activitatea noului complex educaţional constituie redeschiderea activităţii grupei pregătitoare în incinta școlii pe prioada decurgerii reparaţiei capitale a clădirii grădiniţe de copii. La moment 15 copii înscriși în grupa pregătitoare au accesul garantat la educaţia timpurie în scop de pregătire către şcoală.

În căutarea de alte soluţii pentru prevenirea anumitor riscuri în activitatea de mai departe s-a evaluat şantierul de renovare a grădiniţei, proiect finanţat de Guvernul României şi implementat în parteneriat FISM şi primaria Rediul- Mare ( primar dna Ludmila Harabari). Volumul lucrărilor deja efectuate este impunător, inspiră suguranţă şi promite a pune la dispoziţia comunităţii o „oază” educaţională modrenă, durabilă şi confortabilă ceea ce crează premise pentru o educaţie de calitate.

În discuţie cu primarul de Rediul Mare, dna Ludmila Harabari, a parvenit ideea asimilării acestor două edificii (şcoală şi grădiniţă) într-un singur spaţiu renovat. Aceasta ar permite optimizarea cheltuielilor de întreţinere a complexului educaţional şi investirea surselor în dezvoltare.

Un parteneriat viabil asigură succesul!