21 mijloace tehnice de suport ajung în casele beneficiarilor cu dizabilități din rl. Dondușeni

21 octombrie 2020

Grație Centrului Republican Experimetal Protezare, Ortopedie și Reabilitare, cu suportul Președintelui raionului Dondușeni Valentin Cebotari și datorită dlui Tudor Sîrbu în organizarea transportului gratuit la data de 19.10.2020 au fost aduse pentru persoanele cu dizabilități din raionul Dondușeni 21 căruciore. Începînd cu data de 20.10.2020 mijloace tehnice de suport ajung în casele beneficiarilor.

Aducem sincere mulţumiri tutoror pesoanelor implicate, datorită suportului Dvs. persoanele cu nevoi speciale din raionul Dondușeni vor beneficia de căruciore.