Festivalul Cîntecului, Dansului, Portului şi Meşteşugurilor Populare

25 iunie 2017

Duminica trecută, 25 iunie, Valea Izvoarelor din centrul satului Plop şi malul drept al rîului Cubolta au fost extrem de populate.

În aceste locuri pitoreşti, cu salcii ce-şi scaldă ramurile pletoase în apele curgătoare ale Cuboltei, Festivalul Raional al Cîntecului, Dansului, Portului şi Meşteşugurilor Populare, ediţia 2017, în sunetele fanfarei de la Casa raională de cultură (cond. art., Cornel Lachii) a adus multă lume bună din sat, din localităţile raioanelor Donduşeni, Edineţ, Rîşcani. Din ţara vecină, România, la invitaţia primarului de Plop Aureliu Guţanu, au venit în vizită Avram Pinte, primar, şi un grup de locuitori din comuna Valea Viilor, judeţul Sibiu. Recent, ambii primari au semnat un Acord de înfrăţire a localităţilor.

Să facem întoarcere la festival: a fost organizat de Secţia Cultură Donduşeni sub egida Consiliului raional Donduşeni în colaborare cu primăria şi consiliul local Plop. Festivitatea a început cu parada colectivelor artistice: ansamblul de fluieriste „Lăcrămioara”, s.Donduşeni, cond.art., Mihai Petic şi directorul CC Renata Lungu; ansamblul de dans popular „Mărunţica”, s.Donduşeni, coregraf, Andrei Cocitov; ansamblul folcloric „Cimbrişor”, s.Sudarca, cond. art., Garin Vladiuc; ansamblul folcloric „Floare din grădină”, s.Pivniceni, cond.art., Eugenia Guţan; ansamblul folcloric ,,Ciobănaş de la miori”, cond. art., Sergiu şi Diana Malâi, împreună cu ansamblul de dans „Muguraşii”, comuna Parcova, raionul Edineţ; ansamblul folcloric „Busuioc”, s.Mihăileni, r.Râşcani, acompaniator, Vasile Iarmaliuc; ansamblul folcloric „Vatra”, s.Crişcăuţi, cond.art., Raisa Lungu; ansamblul folcloric „Datina”, Casa Orăşenească de Cultură, cond.art., Eugen Ungurean, director Aria Crigan; ansamblul folcloric „ Ţărăncuţa”, s.Horodişte, cond.art., ansamblurile de dans popular „Spicuşor”, „Brâuleţ”, „Ţărăneasca”, coregraf, Vladimir Beiu, PC Ţaul, orchestra de muzică populară „Alboteanca”, cond.art., Alexandru Znagovan, PC Ţaul, director Valentin Moroz; ansamblul folcloric „Marţian Negrea”, judeţul Sibiu, comuna Valea Viilor, România; ansamblul folcloric „Plopeanca”, s.Plop, cond.art., Aurel Iapăscurtă, director Liliana Rusu

La sărbătoarea lor, cu lucrări în vernisaj au fost prezenţi meşterii populari: Casap nina şi fiica Lucia (Frasin), Guţan Eugenia (Pivniceni); Ciobanu Olga (Plop); Lungu Raisa (Crişcăuţi), Martîn Ion (Horodişte); Ţăulean Ema (Teleşeuca); Casa orăşenească de cultură; Arapu Vera (Scăieni); primăria Parcova; Lucia Căpriţa, Gasnaş Nina; muzeul de istorie şi etnografie Ţaul.

Sponsorii ÎS „Statistica” în persoana directorului Vitalie Pavlov; întreprinderea „Aqua Plop” în persoana managerului Panfil Petru; consiliul primăriei Plop au fost foarte generoşi şi au creat condiţii de comfort şi agrement.

După ce artiştii şi-au găsit locul lîngă scena de vară improvizată, spectatorii s-au aşezat confortabil în scaunele din baloturi din paie, moderatorii Lilia Rusu, specialist al Secţiei Cultură, şi Garin Vladiuc, directorul CC Sudarca, au rugat să urce în scenă personalităţile de onoare: Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului Donduşeni; Lilia Gandrabura, şeful adjunct al OT Edineţ al Cancelariei de Stat a RM; Emilia Vrabie, consilier raional, Liuba Danuţa, şeful Secţiei Cultură; Aureliu Guţanu, primar de Plop; Avram Pinte, primarul comunei Valea Viilor; primarii Mariana Chiriac (Climăuţi); Andronie Mitrica (Ţaul); Ivan Belciug (or. Donduşeni); Ala Mazureac (Cernoleuca), Boris Burcatîi (Horodişte); Alina Semeniuc (Crişcăuţi); Anatolie Lisnic (Sudarca); Lucian Racu (Scăieni); Victor Dabija (Teleşeuca).

Cu un cuvînt de salut s-au adresat către public Valeriu Casapu, vicepreşedintele raionului; Liuba Danuţa, şeful Secţiei Cultură; Avram Pinte, primarul com Valea Viilor. Primarul de Plop, Aurelui Guţanu, a adus mulţumiri tuturor pentru prezenţă şi receptivitate. Cu suflet curat şi deschis, participanţii la festival, mic şi mare, în strai naţional s-au prins în joc în Hora Neamului, au cîntat, au dansat, au făcut schimb de suvenire, chiar şi de opinii. După chindii, toţi s-au întors acasă cu diplome, menţiuni şi cadouri din partea Secţiei Cultură Donduşeni.

Tatiana Moldovan